Vinnare i konstlotteriet

Medlemslotteriet 2017


 


Vinnare   och vinster 2017

1          Eva            Branzell                M. Caldeborg Trofé

2          Barbro       Hansson                Karin Granqvist

3          Anders      Blom                     Inga Lovén, Olja

4          Hans           Millgård                 Inga Lovén, Akvarell

5          Jan             Hägglund              DVD film När molnen skingras

6          China          Strenholm              Sol o gubbe och katalog

7          Birgitta       Hannerz                 cd Ulla Billquist

8          Janne         Paulsson               Sol o gubbe och katalog

9          Joar           Caldeborg             Sol o gubbe och katalog

10        Ulf             Holst                     2 kataloger 

11        Gun-Mari  Legrell                  2 kataloger

12        Inger          Olsson                   2 kataloger

13        Hans           Örtegren                 Sol o gubbe och katalog

14        Birgitta       Forsberg                DVD film När molnen skingras

15        Annalena   Törnström             Bok Gunnar Balgård

16        Monica       Eriksson                 cd Ulla Billquist

17        Kerstin      Widman                Bok Gunnar Balgård

11       Monica            Lindberg 

12       Cathrina         Strandberg 

13       Anna  Hollander 

14       Margareta      Johansson 

15       Karin  Wallin 

16       Björn  Trysberg 

17       Staffan            Marklund 

18       Eva      Pettersson 

19       Birgitta           Jernbom