Om vänföreningen

Konsthall Norra Kvarkens Vänner är en ideell konstförening som har som ändamål att på olika sätt stödja Konsthall Norra Kvarkens verksamhet

Föreningen ska även främja och bredda intresset för konst.

 

Styrelse

Styrelsen ska bestå av 5-9 ledamöter.

Därutöver ska Mats Caldeborg och/eller Katrin Zackrisson Caldeborg vid behov kallas till styrelsemöten.

Styrelsen fastställer själv sina arbetsformer.

Styrelseledamöter

Anders Blom                            070-514 44 80    anders.blom@njalla.com

Anna Hollander sekr.              070-631 22 93    aik.hollander@gmail.com

Karina Lidström                      076-832 44 51    karinamedk@yahoo.se

Lena Isaksson                          070-660 24 36    advokat@lenaisaksson.se

Mats Börjesson ordf.               070-753 11 10    m.borjesson@telia.com

Per Erik Legrell                       070-6156173      per.erik.legrell@umu.se

 

Tommy Strandberg kassör    070-535 69 43    strandberg@lilljegren.com