Om vänföreningen

Konsthall Norra Kvarkens Vänner är en ideell konstförening som har som ändamål att på olika sätt stödja Konsthall Norra Kvarkens verksamhet

Föreningen ska även främja och bredda intresset för konst.

 

Styrelse

Styrelsen ska bestå av 5-9 ledamöter.

Därutöver ska Mats Caldeborg och/eller Katrin Zackrisson Caldeborg vid behov kallas till styrelsemöten.

Styrelsen fastställer själv sina arbetsformer.

Styrelseledamöter

Anders Lennartsson, kassör     070-8684045       anders@skogenshus.se

Anna Hollander sekr.              070-631 22 93     aik.hollander@gmail.com

Eva Branzell                            070-241 68 30     eva.branzell@svenskakyrkan.se

Karina Lidström                      076-832 44 51      karinamedk@yahoo.se

Mats Börjesson ordf.               070-753 11 10     m.borjesson@telia.com 

Per Erik Legrell                       070-615 61 73     per.erik.legrell@umu.se

Tommy Strandberg                070-535 69 43     strandberg@lilljegren.com