Konstbiotopen

Projekt: "Konst för fåglar, humlor, skalbaggar, maskar och svampar"

Läs om projektet Konstbiotopen  https://www.konsthallnorrakvarken.com/konstbiotopen

Detta projekt vill vända upp och ned på vårt invanda sätt att se och förstå världen. Här är naturens mindre invånare inte de avbildade utan själva, i egen rätt, mottagare av konsten. En handfull konstnärer har bjudits in med uppdrag att göra konst där dessa livsformer är mottagare och mål för den konstnärliga insatsen. Området där projektet genomförs är 1600 m2 skogstomt som går under namnet Konstbiotopen. Projektet har 2018 erhållit ekonomiskt stöd från Kulturbryggan .

 

Medverkande konstnärer: Anna Kristensen, Sörfors, Britta Marakatt-Labba, Övre Sopporo, Cecilia Hultman,Stockholm, Roland Persson, Värmdö, Thomas Tidholm, Arbrå (författare)