Program 2022

Se hela programme på Konsthallens hemsida konsthallnorrakvarken.com

Viktigaste händelserna i sommar:

18 juni t o m 25 juli “Connection” av Roland Persson

18 juni t o m 4 september nytt verk i Konstbiotopen av Dan Wolgers 

9 juli Kl. 14.00-14.45 Konsert i Konstbiotopen med musikerna Arne Forsén och Jonas Knutsson

9 juli Kl. 15.00-16.00 Föreläsning “Ekologisk empati”   med forskaren Natuschka Lee

9 juli Kl. 19.00-20.00 Konsert i konsthallen med musikerna Arne Forsén och Jonas Knutsson

30 juli t o m 4 september “Water Clocks” Clarissa Siimes

13 augusti Kl. 19.00-23.00   Föreläsning/exkursion om fladdermöss med Michael Schneider

20 augusti Kl. 14.00-21.30 Konst-och litteraturdag

 

 

 

 

 

 

 

Lördag 28 juli kl.19.30 Vernissagefest i sjöboden med nyrökt sik och öppen scen. Kostnad: 90 kr/pers. Ta med egen dryck. Förbokas!