Konsthall Norra Kvarkens Vänner

Meny längst uppe till höger

Konsthall Norra Kvarkens Vänner är en ideell konstförening som har till syfte att stötta Konsthall Norra Kvarken.

Kallelse till Årsmöte 10 augusti 2019 kl 17 vid Konsthallen.

1.    Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

2.    Information från Konsthall Norra Kvarken

3.    Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning

4.    Val av ledamöter i styrelsen

5.    Beslut om nästa års verksamhet

6.    Fastställa årsavgiften för 2020                  

7.    Övriga ärenden.

 

Konsthall Norra Kvarken är en liten pärla i Järnäskubb. Konsthallen  är alltid värt ett besök. 

Konsthall Norra Kvarken presenterar utställningar, konstföreställningar, musik och föreläsningar.

Konsthallen har Mats Caldeborg och Katrin Zackrisson Caldeborg uppfört i anslutning till den befintliga ateljén i Järnäsklubb.

Konsthall Norra Kvarken

Nyheter

Den här sektionen är tom.