Konsthall Norra Kvarkens Vänner

Meny längst uppe till höger

Konsthall Norra Kvarkens Vänner är en ideell konstförening som har till syfte att stötta Konsthall Norra Kvarken.

Sommaren 2022 kommer konsthallen att ha öppet för utställningar och konstaktiviteter.

Konsthall Norra Kvarken är öppen 18 juni -4 september 2022  fredagar och lördagar kl. 14-17 (Frånsett vernissagedagarna 18 juni och 30 juli), söndagar kl. 13-17

Konsthall Norra Kvarken 2022

18 juni t o m 25 juli “Connection” av Roland Persson
30 juli t o m 4 september “Water Clocks” Clarissa Siimes
20 augusti Kl. 14.00-21.30 Konst-och litteraturdag

 

Konsthall Norra Kvarken är en liten pärla i Järnäskubb. Konsthallen  är alltid värt ett besök. 

Konsthall Norra Kvarken presenterar utställningar, konstföreställningar, musik och föreläsningar.

Konsthallen har Mats Caldeborg och Katrin Zackrisson Caldeborg uppfört i anslutning till den befintliga ateljén i Järnäsklubb.

Konsthallens hemsida 
 

Konsthall Norra Kvarken

Nyheter

Den här sektionen är tom.