Medlemsskap

Du blir medlem genom att betala avgiften som  är 300 kr för vuxna och 150 kr för ungdomar. 

Årsavgiften betalas till föreningens bankgiro  519-6175.

Kom ihåg att ange avsändare och din e-postadress eftersom all information till medlemmarna sker via e-post.

Du kan även Swisha medlemsavgiften till 0707531110. Kom ihåg att ange avsändare och din e-postadress

Vår verksamhet

Konsthall Norra Kvarkens Vänner ordnar huvudsakligen följande aktiviteter tillsammans med Konsthall Norra Kvarken.

Information om Konsthall Norra Kvarkens och konstföreningens aktiviteter

Lotteri med inköpt konst

Rabatt på vissa aktiviteter i Konsthallen

Konstsamtal/ föreläsningar/utställningar

 

Större delen av föreningens medlemsavgifter ska användas för konstinköp vid konsthallens utställningar. Konsten som köpts in lottas ut till medlemmarna. Övriga intäkter ska vara stöd till Konsthall Norra Kvarkens verksamhet. 
Inriktningen av verksamheten beslutas av årsmöte.

 

Styrelse

Anders Lennartsson, kassör     070-8684045       anders@skogenshus.se

Anna Hollander sekr.              070-631 22 93     aik.hollander@gmail.com

Eva Branzell                            070-241 68 30     eva.branzell@svenskakyrkan.se

Karina Lidström                      076-832 44 51      karinamedk@yahoo.se

Mats Börjesson ordf.               070-753 11 10     m.borjesson@telia.com 

Per Erik Legrell                       070-615 61 73     per.erik.legrell@umu.se

Tommy Strandberg                070-535 69 43     strandberg@lilljegren.com