Medlemsskap

Du blir medlem genom att betala avgiften som  är 300 kr för vuxna och 150 kr för ungdomar. 

Årsavgiften betalas till föreningens bankgiro  519-6175.

Kom ihåg att ange avsändare och din e-postadress eftersom all information till medlemmarna sker via e-post.

Vår verksamhet

Konsthall Norra Kvarkens Vänner ordnar huvudsakligen följande aktiviteter tillsammans med Konsthall Norra Kvarken.

Information om Konsthall Norra Kvarkens och konstföreningens aktiviteter

Lotteri med inköpt konst

Rabatt på vissa aktiviteter i Konsthallen

Konstsamtal/ föreläsningar/utställningar

 

Större delen av föreningens medlemsavgifter ska användas för konstinköp vid konsthallens utställningar. Konsten som köpts in lottas ut till medlemmarna. Övriga intäkter ska vara stöd till Konsthall Norra Kvarkens verksamhet. 
Inriktningen av verksamheten beslutas av årsmöte.

 

Styrelse

Anders Blom                            070-514 44 80    anders.blom@njalla.com

Anna Hollander sekr.              070-631 22 93    aik.hollander@gmail.com

Karina Lidström                      076-832 44 51    karinamedk@yahoo.se

Lena Isaksson                          070-660 24 36    advokat@lenaisaksson.se

Mats Börjesson ordf.               070-753 11 10    m.borjesson@telia.com

Per Erik Legrell                       070-6156173      per.erik.legrell@umu.se

Tommy Strandberg kassör    070-535 69 43    strandberg@lilljegren.com